Banner

Voorzorgsmaatregelen coronavirus

Zoals u ongetwijfeld uit de media heeft vernomen, heeft de regering in het kader van het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus een groot aantal ingrijpende maatregelen ingevoerd. Die maatregelen zien vooral op beperking van sociale contacten.

In dat verband hebben wij als Notariskantoor Bergen besloten om de volgende maatregelen door te voeren voor wat betreft de persoonlijke contacten met cliënten en overige relaties:

Bestaande afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten):

Afspraken voor ondertekening van akten:

Wij hopen met deze maatregelen bij te dragen aan de gewenste beperking van het verspreiden van het virus.

Team Notariskantoor Bergen

Welkom!

Waar kunnen wij u mee helpen?

Welkom op onze website, hier vindt u informatie over Notariskantoor Bergen (L) en links naar sites met informatie over notariële onderwerpen, zoals het opmaken van een testament, het oprichten van een vereniging enzovoorts.